Nøytral bruktpris- beregning ved kjøp / salg

Adresse:
E-mail:
Internett:
Org. nr.:

Homborsundveien 2, 4887 GRIMSTAD

www.mc-nett.no/datatakst/
NO 976 312 554 MVA

Brukerveiledning for Datatakst
Beregner pris for brukte MC, ATV og Snøscootere  - 
Skriv ut siden med Ctrl+P

Bokmerker for å gå til rett avsnitt i dette dokumentet:
Om Datatakst
For publikum

For bransjefolk
Trenger du Datatakst
Tjener du / sparer du penger med Datatakst
Forutsetninger for prisberegninger
Om demosider + siste nyhet / justering
Om lisens m.m.
Ansvar, opphavsrettigheter,
© Copyright

Linker til andre aktuelle sider:
Til priser og bestillingsskjema
Til demosider
Til Datatakst-MC
Til Datatakst pålogging
Siste nyhet / justering (Registrerte brukere med lisens får tilgang etter pålogging.)

Om Datatakst
Vår database er antakelig Europas største og inneholder de fleste MC, ATV, Snøscootere og mer enn  640 båtmerker, 4800 forskjellige motorer, mer enn 10.000 forskjellige båter,  båt- motorpakker og tilnærmet alle varianter utenbords motorer. De fleste av alle disse variantene er igjen registrert med separate opplysninger om en rekke forskjellige årsmodeller. Alt er tastet inn av våre egne folk gjennom mer enn 20 år. Det er drevet utviklingsarbeid og kjøpt profesjonell programmering for millionbeløp. De aller fleste produktene er tilgjengelig for verdivurdering med Datatakst. Datatakst er et meget omfattende og avansert system for MC og båtbransjen og forsikringsbransjen. Vår nettversjon bygger på de samme gjennomarbeidede prinsipper som Datatakst har brukt siden oppstarten i 1995. Det aller meste er på plass, men finner du ikke aktuelt produkt og har gamle brosjyrer og prislister så er vi meget interessert i å få hjelp til å komplettere.

Justeringsmuligheter:
Fra vårt avanserte og detaljerte styringssystem kan nå en produktgruppe, ett merke, eller en enkelt variant justeres i detalj samme dag som det kommer meldinger om feil fra brukerne. Om f.eks. rentenivået skulle bli endret dramatisk kan alle produkter justeres på en dag. Om bensinprisen skulle stige dramatisk kan alle bensinmotorer over 50 HK justeres samlet osv.

Rapportering:
Det er avgjørende at det rapporteres tilbake til Datatakst. Datatakst blir aldri bedre enn nivået på tilbakemeldingene. Det er derfor laget et meget effektivt og enkelt system for tilbakemeldinger som er tilgjengelig under hver eneste takst. Ett klikk, 30 sekunder til inntasting og klikk på Send er nok. Det er en fordel om flere forhandlere snakker sammen og rapporterer samlet. Det er ønskelig å få flere rapporter om lignende problemer for at vi kan bruke gjennomsnittstall til selve justeringen.

For publikum:
Seriøse forhandlere, takstfolk og forsikringsselskapene i Norge melder tilbake til Datatakst en rekke relevante opplysninger og sine egne vurderinger. Dette bearbeides i det avanserte kalkulasjonsprogrammet Datatakst for å beregne markedspris for brukte produkter.

Dette er ikke en tjeneste du får over telefonen fra din forhandler. Forhandleren må besiktige produkter og muligens ta en kontroll på sitt verksted før han kan legge alt inn i programmet. Tjenesten kan du kjøpe hos din lokale forhandler.

Bruk fagfolk til verdivurdering og sammenlign utrygge private handler med en trygg handel hos din lokale forhandler hvor du kan komme tilbake å få skikkelig service. Det arbeides med utvikling av Datatakst programmer for flere bransjer.
Firmaet Datatakst betjener ikke publikum, men henviser til forhandlere.
(Programmet kan ikke produsere "Bruktprislister". Norske forskrifter tillater ikke veiledende bruktprislister.)

For bransjefolk:
Datatakst er en tjeneste på Internett.
Laget av bransjefolk for bransjefolk.
De som ønsker å bruke tjenesten må kjøpe lisens med brukernavn og passord.
Dataprogrammet er utviklet av bransjefolk som har mer enn 30 års erfaring.
Du trenger ikke datakunnskaper, programmet er selvforklarende, men noen få forutsetninger må læres av brukeren.
Justeringer foretas etter tilbakemeldinger fra bransjen og markedet for fortløpende oppdatering.
Det tas forbehold om raske korrigeringer av feil, svingninger i markedet og korrigeringer gjennom året
.
De fleste større forhandlere og forsikringsselskaper i båtbransjen har brukt Datatakst siden 1996 i Norge.
Firma med lisens har rett til å bruke programmet i sin bedrift på én konkret adresse.
Firmaets avdeling med annen adresse må ha egen lisens.

Trenger du Datatakst?

Hvor mange ganger i sesongen er sjefen ute når en kunde vil bytte inn sin gamle MC, ATV, Snøscooter, båt eller motor i en ny?
Tør ikke sommerhjelpen gi innbyttepris, går kunden ofte til konkurrenten og handler. Eller, gis det feil pris?
Nå er det raskt å gi et riktigere svar for alle ansatte, uten å måtte forstyrre sjefen.
Nå kan nye bransjefolk og mindre forhandlere også komme med seriøse svar til sine kunder.

Tjener og sparer du penger med Datatakst?
Bommes det på bare èn bruktpris, betyr det som regel svært mange penger i bransjen.
Datatakst-programmet kan derfor tjene seg inn flere ganger gjennom sesongen.
Dette gjelder gamle og nye, små og store forhandlerne rundt hele landet. Ingen kan alt.
Du finner ikke alle varianter med rett årsmodell i tilfeldige annonser til enhver tid - og de er ofte feil priset i forhold til gjennomsnitt og i forhold til årstiden. Bommer du bare litt så kan Datatakst ha tjent seg inn på kort tid.
Har du Datatakst så beregner du antakelig i nærheten av det andre forhandlere gjør og du slipper å "dumme deg ut".


Forutsetninger for prisberegning:
Programmet beregner gjennomsnitts oppnåelig markedspris, forutsatt en gjennomsnitts tilstand etter faglig kontroll og reparasjon. Tilstanden gir store utslag på eldre produkter. Konkurransetilsynets regler forutsetter at forhandlerne selv korrigerer i programmet for prisavvik på det aktuelle sted. Produktene forutsettes solgt av seriøs forhandler med kjøpslovens reklamasjonsrett.

  1. Datatakst omfatter merker og varianter av inntil 35 år gamle produkter.
  2. Korrigerer automatisk for popularitet merker imellom.
  3. Korrigerer automatisk for popularitet innen merket (Noen faller mindre i pris enn gjennomsnittet).
  4. Korrigerer automatisk for sesongvariasjoner basert på takseringens dato (lav vinterpris, høy sommerpris).
  5. Korrigerer for landsdelsvariasjoner etter rapportering fra brukerne.
  6. Beregner innbyttepris med visning av avanse i beløp og %.
  7. Har egen kolonne for salg fra merkeforhandler (eget merke selges normalt dyrere enn konkurrentens).
  8. Har eget felt for takstmannens vurdering i forhold til gjennomsnittlig tilstand.
  9. Har eget felt for korrigering av stedets konkurranseforhold. (Mange konkurrenter påvirker prisene.)
  10. Det ligger i tillegg inne mange justeringsmuligheter som brukeren kan benytte ved behov.

Datatakst vil ikke påvirke prisnivået, men vil etter beste evne og på nøytralt grunnlag gjenspeile et gjennomsnitt av nylig oppnådde salgspriser. Datatakst skal ikke oppfattes som "rett svar", men som et hjelpemiddel til å beregne bruktpriser. Det tas utgangspunkt i rapporter fra bransjen og andre kanaler i markedet. Datatakst eies av én nøytral privatperson alene uten særinteresser.

Enkelte varianter har det ikke lykkes å få alle opplysninger om. Har du gamle prislister / brosjyrer så ta gjerne kontakt.

Demoside + Nyheter og justering:
Før du begynner å bruke Datatakst MÅ du se vår demoside på: www.mc-nett.no/datatakst/demo/
Med lisens får du ved pålogging tilgang til "Siste nyhet / justering". Dette MÅ du også lese for å kunne utnytte programmet.
Skriv ut demosiden og "Siste nyhet / justering" til alle brukere så sparer alle tid og kommer riktig i gang.
Datatakst er omfattende og avansert.
Du trenger ikke datakunnskaper, programmet er selvforklarende, men noen forutsetninger må læres av brukeren. Om ikke brukeren kan disse få, men viktige prinsipielle forutsetninger, vil han få problemer.

Om lisens m.m.:
Ett firma trenger kun én lisens, selv om Datatakst brukes fra flere maskiner i bedriften. Har bedriften en annen avdeling med annen gateadresse skal det kjøpes egen lisens for avdelingen. For en bedrift med én lisens og flere ansatte kan ledelsen - eller de ansatte - ønske å ha hver sine brukernavn og passord for lettere å finne tilbake til sine egne takster, eller ikke risikere å bli beskyldt for å taksere på fritiden for privat fortjeneste med bedriftens lisens (som koster 3 kroner per gjennomført taksering). Datatakst kan etablere slike ekstra brukernavn og passord mot en liten godtgjørelse. Datatakst kan skaffe utskrift for hver enkelt bruker innen firmaet, med klokkeslett og detaljer for hver takst. Hver enkelt bruker får sin egen side med alle sine takster arkivert tilgjengelig. Det koster ingenting å hente opp gamle takster og skrive disse ut på ny.  Datatakst vil forsøke å la en pålogget nettleser stå hele dagen uten "timeout". Brukerne slipper i så fall å logge seg på hver gang før bruk. Stenges nettleseren eller om det er korte usynlige linjebrudd logges brukeren av.

Personlig arkiv for tidligere takseringer:
Alle dine takster arkiveres på din personlige side og vises om du huker på for å vise tidligere takseringer for eventuell ny utskrift. Det koster ikke noe å hente opp en tidligere takst og skrive denne ut.

Ansvar, opphavsrettigheter,
© Copyright:
Ansvar: Datatakst / utgiver / rettighetshaver fraskriver seg ethvert ansvar for mulige feil og for skade / følge ved disponeringer på bakgrunn av prisopplysninger fra dette program. Datatakst / utgiver / rettighetshaver er ikke under noen omstendighet ansvarlig for mer enn betalt lisenspris.

Opphavsrettigheter: Alle rettigheter tilhører Datatakst, 4887 Grimstad, Norge som har © Copyright. All form for kopiering eller etterligning er forbudt og vil føre til erstatningsansvar.
Skriv ut siden med Ctrl+P