Bestillingsskjema

Datatakst 2024 for MC, ATV og Snøscooter er tilgjengelig på Internett.
De som ønsker å bruke tjenesten må kjøpe lisens med brukernavn og passord.
Gamle lisenser fornyes automatisk om de ikke sies opp.
Denne siden kan skrives ut med
(Ctrl+P), fylles ut, skannes og sendes til:

Datatakst / MC-nett / Boat.no
Homborsundveien 2
4887 GRIMSTAD

E-mail:
Internett:
Org. nr.:


www.mc-nett.no/datatakst/
NO 976 312 554 MVA


Vi bestiller herved ......... stk. lisenser som avkrysset n
edenfor.
Priser for Datatakst 2024. Det er lik pris for oppdatering og kjøp av ny lisens.
--------------------------- For firma i bransjen -------------------------------
¨ MC, Moped og Scooter: 420,- per mnd.
¨ ATV / firehjuling / sekshjuling: 275,- per mnd.
¨ Snøscooter: 275,- per mnd.
--------------------------- For firma utenfor bransjen ----------------------
¨ MC, Moped og Scooter: 6.500,- per år.
¨ ATV / firehjuling / sekshjuling: 5.600,- per år.
¨ Snøscooter: 5.600,- per år.
For hver gjennomført taksering faktureres det etterskuddsvis: kr. 23,- per produkt.
I tillegg til prisene kommer MVA.
Firmaer og Forsikringsselskaper med mer enn 15 lisenser får rabatt.
Det tas forbehold om endringer og forbedringer uten forutgående varsel.
--------------------------- For firma i bransjen -------------------------------
For hver gjennomført taksering faktureres det etterskuddsvis: kr. 15,- per produkt.
I tillegg til prisene kommer MVA. Det faktureres forskuddsvis for 3 mnd. av gangen.
De som ikke betaler faktura i rett tid frakobles tjenesten.
Det tas forbehold om endringer og forbedringer uten forutgående varsel.

SKRIV TYDELIG.

Firma: .................................................................................................

Adresse: .............................................................................................

Post-nr.: ............... Sted: ..................................................................... Land: .......................

Telefon: ..............................................................................................

E-mail: ................................................................................................

Kontaktperson: ....................................................................................

Sted: ................................................................................ Dato: ......... / ......... 2024


Underskrift: ..........................................................................................